Välkommen till

RealProIT

Er partner för produktionsnära IT

RealProIT

Er partner för produktionsnära IT

Vi på RealProIT förstår vikten av produktionsnära IT och det värde det skapar för era verksamheter.
Vi erbjuder en bred palett av tjänster inklusive hjälp vid upphandling eller införande av nya funktioner, system och produktionsutrustningar.

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer med förvaltning av befintliga MES, WMS och andra typer av produktionsnära IT-system. Vi bygger även special anpassade integrationer och Middleware för att brygga eventuella glapp vid införande av ny utrustning eller system.

Ni kan vara trygga i vetskapen om att våra tjänster och leverans är med stort fokus på säkerhet, stabilitet och teknik som är tänkt att gå i produktion under lång tid.

Varför välja RealProIT

RealProIT är ett ingenjörsbolag som erbjuder kvalificerade tjänster och helhetsåtaganden inom produktionsnära IT.

Vi är specialister på att hjälpa kunder att brygga kraven och behoven mellan produktion, produktionsnära IT och IT.

Med ökade krav på analysförmåga och spårbarheten ställs allt högre krav på digitalisering och Industri 4.0, det i sin tur kräver nya typer av integration mellan system, utrustningar och mot molnet.

Det för med sig stora möjligheter men även stora utmaningar där vi har kvalificerade tjänster att erbjuda för att underlätta de utmaningarna.

Västerås

Pilgatan 8c,
721 30 Västerås

Tel: 021-129601
info@realproit.se

Stockholm

Sundbybergs Torg 1
172 67 Sundbyberg

Tel: 021-129601
info@realproit.se

Örebro

Rudbecksgatan 7
702 11 Örebro

Tel: 021-129601
info@realproit.se

En del av Real Cognit Group